תאריכים חשובים

תאריך
הכנס

ימים ראשון - רביעי,
27–30 ביוני 2021

הודעה על אישור
ההיצג לכנס

עד
15 במרץ 2021

מועד אחרון
להגשת תקצירים

עד
25 באוקטובר 2020