מידע והרשמה

אנו שמחים להזמינכם להשתתף בכנס הבינלאומי של ארגון החינוך הבינלאומי לרב-תרבותיות: חינוך לרב-תרבותיות בעידן של מידע, מידע כוזב ומה שביניהם

בכנס נדון במגוון נושאים רלוונטיים למציאות העכשווית באמצעות הרצאות, פנלים, סדנאות, שולחנות עגולים ופוסטרים.

הכנס יתקיים בפעם הראשונה בתולדות הארגון IAIE בפלטפורמה מקוונת ובמרחב פיזיטלי.

הכנס יתקיים בסמינר הקיבוצים באופן מקוון, בשיתוף מכון מופ”ת, בתאריכים 27-30.6.2021

 

הרשמה רגילה: 5.4.21 - 27.6.2021 קטגוריה
€100
IAIE חבר ארגון
€100
מדינות המזרח התיכון, כולל ישראל
€120
רגיל
€25
סטודנטים / מורים / אמריקה הלטינית / אפריקה