מידע והרשמה

אנו שמחים להזמינכם להשתתף בכנס הבינלאומי של ארגון החינוך הבינלאומי לרב-תרבותיות: חינוך לרב-תרבותיות בעידן של מידע, מידע כוזב ומה שביניהם

הכנס יתקיים באופן מקוון, בשיתוף מכון מופ”ת ואוניברסיטת בן-גוריון, בתאריכים 27-30.6.2021

הרשמה רגילה: 5-30.4.21 1.3.21-4.4.21 :הרשמה מוקדמת קטגוריה
€100
€80
IAIE חבר ארגון
€100
€80
מדינות המזרח התיכון, כולל ישראל
€120
€100
רגיל
€25
€20
סטודנטים / מורים / אמריקה הלטינית / אפריקה