הרשמה

הרשמה רגילה הרשמה מוקדמת - עד 15 במרץ 2021 קטגוריה
250 אירו 200 אירו חבר ארגון IAIE
150 אירו 100 אירו מדינות המזרח התיכון, כולל ישראל
350 אירו 300 אירו רגיל
150 אירו 100 אירו סטודנטים / מורים / אמריטוס

.עלות ההשתתפות כוללת: תוכנית הכנס, אירועי פתיחה וסיום, ארוחת צהריים וכיבוד בכל ימי הכנס 

השתתפות בקדם-כנס: 30 אירו