הרשמה

הרשמה רגילה הרשמה מוקדמת - עד 15 באפריל 2021 קטגוריה
250 אירו 200 אירו חבר ארגון IAIE
150 אירו 100 אירו מדינות המזרח התיכון, כולל ישראל
350 אירו 300 אירו רגיל
150 אירו 100 אירו סטודנטים / מורים / אמריטוס

תנאי הרשמה:

  • המציגים בכנס מתבקשים להירשם עד ל- 25 באוקטובר 2020 כתנאי להכללת עבודתם בתכנית הכנס.
  • הכנס יתקיים בשפה האנגלית.עלות ההשתתפות כוללת:

  • תוכנית הכנס
  • אירועי פתיחה וסיום
  • ארוחת צהריים וכיבוד בכל ימי הכנס
  • השתתפות בקדם-כנס: 30 אירו