מידע והרשמה

אנו שמחים להזמינכם להשתתף בכנס הבינלאומי של ארגון החינוך הבינלאומי לרב-תרבותיות: חינוך לרב-תרבותיות בעידן של מידע, מידע כוזב ומה שביניהם

הכנס יתקיים במכללת סמינר הקיבוצים, בשיתוף מכון מופ”ת ואוניברסיטת בן-גוריון, בתאריכים 27-30.6.2021

הרשמה רגילה הרשמה מוקדמת - לפני מרץ 2021 קטגוריה
250 אירו 200 אירו חבר ארגון IAIE
150 אירו 100 אירו מדינות המזרח התיכון, כולל ישראל
350 אירו 300 אירו רגיל
150 אירו 100 אירו סטודנטים / מורים / אמריטוס
100 אירו 100 אירו השתתפות מקוונת

.עלות ההשתתפות כוללת: תוכנית הכנס, אירועי פתיחה וסיום, ארוחת צהריים וכיבוד בכל ימי הכנס 

עלות השתתפות בקדם-כנס: 30 אירו